Daftar Harga Toyota Bandung

Daftar Harga Toyota Bandung 2019

Berikut Daftar harga Mobil Toyota Voxy, Kijang Innova, Avanza Veloz, Calya, Avanza, Rush, Fortuner, Hiace, Camry, Vios, Corolla Altis, Yaris, Agya, Alphard, Land Cruiser, , Hiace, Area Bandung dan Jawa Barat

Harga Toyota Agya Bandung

Tipe Harga
 NEW AGYA 1.0 G M/T 150.100.000
 NEW AGYA 1.2 G M/T 154.200.000
 NEW AGYA 1.2 G M/T TRD 157.400.000
 NEW AGYA 1.2 G A/T 168.200.000
 NEW AGYA 1.2 G A/T TRD 170.500.000

Harga Toyota Calya Bandung

Tipe Harga
CALYA 1.2 E M/T STD 150.400.000
CALYA 1.2 E M/T 153.200.000
CALYA 1.2 E A/T 166.200.000
CALYA 1.2 G M/T 158.800.000
CALYA 1.2 G A/T 170.800.000

Harga Toyota Avanza Bandung

Tipe Harga
 NEW AVANZA 1.3 E STD M/T 203.550.000
 NEW AVANZA 1.3 E STD A/T 214.750.000
 NEW AVANZA 1.3 E M/T 206.050.000
 NEW AVANZA 1.3 E A/T 217.250.000
 NEW AVANZA 1.3 G M/T 223.900.000
 NEW AVANZA 1.3 G A/T 234.600.000
 NEW AVANZA 1.5 G M/T 236.200.000
 NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T 230.600.000
 NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T 242.400.000
 NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T 242.600.000
 NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T 254.400.000

Harga Toyota Sienta Bandung

Tipe Harga
 SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) 245.500.000
 SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) 263.500.000
 SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) 257.500.000
 SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) 275.500.000
 SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) 272.500.000
 SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) 272.500.000
 SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) 290.500.000
 SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) 290.500.000
 NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) 312.100.000
 NEW SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) 312.100.000

Harga Toyota Rush Bandung

Tipe Harga
 ALL NEW RUSH 1.5 G M/T 259.300.000
 ALL NEW RUSH 1.5 G A/T 269.300.000
 ALL NEW RUSH 1.5 S M/T TRD 270.500.000
 ALL NEW RUSH 1.5 S A/T TRD 280.500.000

Harga Toyota Yaris Bandung

Tipe Harga
 NEW YARIS 1.5 E M/T 254.950.000
 NEW YARIS 1.5 E CVT 265.850.000
 NEW YARIS 1.5 G M/T 263.050.000
 NEW YARIS 1.5 G CVT 273.950.000
 NEW YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO 283.350.000
 NEW YARIS 1.5 S CVT TRD SPORTIVO 295.050.000

Harga Toyota Kijang Innova Bandung

Tipe Harga
 NEW INNOVA 2.0 G M/T 325.500.000
 NEW INNOVA 2.0 G A/T 345.700.000
 NEW INNOVA 2.0 V M/T 374.500.000
 NEW INNOVA 2.0 V A/T 394.300.000
 NEW INNOVA 2.0 Q M/T 410.700.000
 NEW INNOVA 2.0 Q A/T 431.000.000
 NEW INNOVA 2.4 G M/T DIESEL 355.400.000
 NEW INNOVA 2.4 G A/T DIESEL 376.900.000
 NEW INNOVA 2.4 V M/T DIESEL 408.200.000
 NEW INNOVA 2.4 V A/T DIESEL 428.200.000
 NEW INNOVA  VENTURER 2.0 M/T 419.256.500
 NEW INNOVA  VENTURER 2.0 A/T 445.556.500
 NEW INNOVA  VENTURER 2.4 M/T DIESEL 464.956.500
 NEW INNOVA  VENTURER 2.4 A/T DIESEL 478.556.500
INNOVA (SPEC UP / NEW SUFFIX)
 NEW INNOVA 2.0 G M/T LUX 329.900.000
 NEW INNOVA 2.0 G A/T LUX 350.100.000
 NEW INNOVA 2.0 V M/T LUX 380.200.000
 NEW INNOVA 2.0 V A/T  LUX 400.000.000
 NEW INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX 359.800.000
 NEW INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX 381.300.000
 NEW INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX 413.900.000
 NEW INNOVA 2.4 V A/T DIESEL  LUX 433.900.000

Harga Toyota Fortuner Bandung

Tipe Harga
 NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN 567.200.000
 NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T TRD BSN 579.200.000
 NEW FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL 493.000.000
 NEW FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL 511.000.000
 NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL 541.600.000
 NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T TRD DSL 553.600.000
 NEW FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL 613.900.000
 NEW FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL 685.500.000

Harga Toyota Vios Bandung

Tipe Harga
 NEW VIOS 1.5 E M/T 306.800.000
 NEW VIOS 1.5 E CVT 319.700.000
 NEW VIOS 1.5 G M/T 325.100.000
 NEW VIOS 1.5 G CVT 341.300.000

Harga Toyota Corolla altis Bandung

Tipe
 NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T 450.600.000
 NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T 485.400.000

Harga Toyota Camry Bandung

Tipe Harga
 NEW CAMRY 2.5 G A/T 634.350.000
 NEW CAMRY 2.5 V A/T 667.650.000
 NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID 827.800.000

Harga Toyota Hiace Bandung

Tipe Harga
 HI ACE STD MANUAL 451.500.000
 HI ACE COMMUTER MANUAL 486.500.000
 NEW HI ACE COMMUTER MANUAL LUXURY 694.700.000

Harga Toyota C-HR Bandung

Tipe
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE 507.800.000
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE 509.300.000

Harga Toyota Alphard Bandung

Tipe Harga
 NEW VELLFIRE 2.5 G A/T 1.140.550.000
 NEW ALPHARD 2.5 X A/T 991.900.000
 NEW ALPHARD 2.5 G A/T 1.143.450.000
 NEW ALPHARD 3.5 Q A/T 1.838.950.000

Harga Toyota Voxy Bandung

Tipe Harga
 VOXY 2.0 A/T 482.700.000

Harga Toyota Land Cruiser Bandung

Tipe Harga
 NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL 2.073.900.000
 NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL 2.407.100.000